ფსიქოტრავმა და მასთან კონტაქტი

ფსიქოტრავმა და მასთან კონტაქტი

ემოციური და ფსიქოლოგიური ტრავმა არის ექსტრა-ორდინალურად ( სუბიექტის ფსიქიკისათვის ძნელად ასატანი და გასამკლაველებელი)  სტრესული მოვლენების შედეგი, რომელიც ამსხვრევს პიროვნების უმთავრეს მოთხოვნილებას - დაცულობის გრძნობას, რაც თავს უმწეოდ აგრძნობინებს ადამიანს მისთვის  სახიფათოდ აღქმულ სამყაროში. ფსიქოლოგიურმა ტრავმამ შეიძლება დაგიტოვოთ თქვენთვის შემაწუხებელი ემოციები, მოგონებები და შფოთვა, რომელიც არ ქრება. მას ასევე შეუძლია სომატურად გამოვლინდეს სხეულში ფიზიკური დაბუჟების, მგრძნობელობის გათიშვის შეგრძნებით, კოგნიტურად კი ის ვლინდება ყველაზე მეტად გარემოსადმი ძლიერი უნდობლობით და უკიდურეს შემთხვევაში  საკუთარი თავის მიმართ  უნდობლობითაც.

ტრავმული გამოცდილება ხშირად საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს ან ყველაფერს, რაც სიცოცხლის და ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების შეგრძნებასთანაა დაკავშირებული. სწორედ ამ უსაფრთხოების დარღვევის შედეგმა შესაძლოა გამოიწვიოს ფსიქოტრავმა, რომელიც თავის მხრივ კიდევ უფრო ამძაფრებს ამ უსაფრთხოების არ არსებობის აზრს და მასთან დაკავშირებულ შფოთვას. ფაქტიურად ეს ორი მომენტი უსაფრთხოების დარღვევა და ფსიქოტრავმა ურთიერთქმდებს, სადაც ერთი მეორეს იწვევს და პირიქით. ფსიქოტრავმის შედეგად გამოწვეული  გაუცნობიერებელი შფოთვა კი თავის მხრივ გიტოვებთ გადატვირთულობისა, თავ-მობეზრებულობისა  და იზოლირებულობის შეგძნებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კიდევ უფრო ძლიერი ტრავმა, თუნდაც ის არ მოიცავდეს ფიზიკურ ზიანს, მაგრამ იყოს ძლიერი, მწვავე და ღრმა ფსიქოლოგიური. ობიექტური გარემოებები არ განსაზღვრავს არის თუ არა მოვლენა ტრავმული, არამედ თქვენი სუბიექტური ემოციური გამოცდილება მოვლენის შესახებ. რაც უფრო შეშინებულად და უმწეოდ გრძნობთ თავს, მით უფრო დიდია ტრავმის მიღების ალბათობა.

რაც უფრო ხშირი და ქრონიკული იყო ადამიანისათვის ტრავმული სიტუაციები და მისი აღქმა უკიდურესად ტრაგიკული ამ სიტუაციების მიმართ ან პირიქით ზედმეტად „ პოზიტიური“,  რაც თავის მხრივ ჰგავს რეალობისაგან გაქცევას, თავის დაცვის მიზნით ( დაცვითი მექანიზმი გაქცევა/უარყოფა, რეაქციის ფორმირება) ან შეკავება, ანაც შესაძლოა ემოციური გაყინვა, მით უფრო ნაკლებია შანსი ადამიანს ჰქონდეს სტრესმედეგობის რესურსი და ასერტული ქმდებების გამოვლენის საშუალება.

ემოციური და ფსიქოლოგიური ტრავმას შეიძლება იწვევდეს:

 • ერთჯერადი მოვლენები, როგორიცაა უბედური შემთხვევა, ტრავმა ან ძალადობრივი თავდასხმა, განსაკუთრებით თუ ეს მოულოდნელი იყო ან მოხდა ბავშვობაში.
 • მუდმივი, დაუნდობელი სტრესი, როგორიცაა ცხოვრება დანაშაულებრივ უბანში, სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადებასთან ბრძოლა ან განმეორებით მომხდარი ტრავმული მოვლენების განცდა, როგორიცაა ბულინგი, ოჯახში ძალადობა ან ბავშვობის უგულებელყოფა.
 • ბუნებრივი ან ხელოვნური კატასტროფის ტრავმასთან გამკლავება შეიძლება - მაშინაც კი, თუ თქვენ უშუალოდ არ ხართ ჩართული მოვლენაში.
 • არის მომენტებიც მაგალითად , როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რომელიმე ჩვენგანი ოდესმე გახდეს ტერორისტული თავდასხმის, თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ან მასობრივი სროლის პირდაპირი მსხვერპლი, ჩვენ ყველანი რეგულარულად "ვიბომბებით" სოციალური მედიის საშინელი და საშიში( პირდაპირი გაგებით) სურათებით და იმ ადამიანების საინფორმაციო წყაროებით, რომლებიც იყვნენ ან მოძალადნი ან მსხვრეპლნი. ამ სურათების, ვიდეო კადრების ან სიუჟეტების განმეორებით ყურებამ შეიძლება გადაძლიოს  თქვენი ნერვული სისტემა და შექმნას ტრავმული სტრესი.
 • მიზეზები ან მოვლენები ისეთი, როგორიცაა ოპერაცია (განსაკუთრებით სიცოცხლის პირველი 3 წლის განმავლობაში), ახლობლის უეცარი სიკვდილი, მნიშვნელოვანი ურთიერთობის გაწყვეტა ან დამამცირებელი ან ღრმა იმედგაცრუება, განსაკუთრებით თუ ვინმე იყო განზრახ და არა უნებლიედ სასტიკი. ამ დროს იჩენს თავს ე.წ. რეპრესირებული ან განდვნილი ტრავმული მოვლენები, შეგრძნებები, რომელნიც ჩვენმა დაცვითმა ფუნქციამ შესაძლოა იმ მომენტში განდევნა, შეზღუდა მასზე „წვდომა“ ცნობიერად , მაგრამ ის არსად არ წასულა , შესაძლოა მან თავი იჩინინოს სხვადსხვა სიმპტომატიკით 3 თვის, 6 თვის ან/და 1 წლის შემდეგაც, თუმცა სიმპტომები არ ნიშნავს მისი არსებობის იმ დროის დასწაყისს, სიმპტომების გამოვლენა არაა პირდაპირ კავშირში ტრავმული გამოცდილების დასაწყისთან.
 • ტრავმული და პოსტ ტრავმული გამოცდილებები და შესაძლოა პიროვნული სხვადასხვა აშლიოლობებიც ესაა პოსტ ფაქტუმ პერიოდი, როდესაც ვერ გადამუშავდა ტრავმული გამოცდილების არც გაცნობიერებული და არც გაუცნობიერებელი , ემოციური, სხეულებრივი და ქეცნობიერი რეაქციები ამ მოვლენის მიმართ. შეაბამისად მოხდა ფიქსაცია, ე.წ. „გაჭედვა იმ მოვლენასა და იმ რექციაში( თუნდაც ფარულში და არა ქმდებაში გამოხატულში), რაც იქ და იმ მომენტში გაგიჩნდათ და ის დარჩა „ხელშეუხებელი“ და ვინაიდან ის ვერც გამოვიკვლიეთ, ვერ შევისწავლეთ რა იყო და რა დაგვემართა(რადგან დაცვითიმა მექანიზმა ასე იმუშავა და „ დაგვიცვა „ ტრავმასთან შეხებისაგან) ის დარჩა და დაემსგავსა გაუფილტრავ წყლას, რომელიც რაღაც ფაქტორებით დაბინძურდა, დაზიანდა, მოიწამლა და არავინ არ გაფილტრა, ის უფრო და უფრო დაჭაობდა და უფროდაუფრო მომწვალელი გახდა. სიმტპომი კი ყოველთვის ავლენს ცვლილების საჭიროებას და მშნივნელოვანია, რომ ეს სიმოტომი დავინახოთ, ვიგრძოთ, მოვუსმინოთ.
 • როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი ტრავმის მიზეზი და მოხდა ეს წლების წინ თუ გუშინ, თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ სამკურნალო ცვლილებები და გააგრძელოთ თქვენი ცხოვრება

ბავშვობის ტრავმა და მომავალი ტრავმის რისკი

ბავშვობის ტრავმა შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერი რამ, რაც არღვევს ბავშვის უსაფრთხოების გრძნობას, მათ შორის:

 

 • არასტაბილური ან სახიფათო გარემო.
 • მშობლისგან განშორება.
 • სერიოზული ავადმყოფობა.
 • რთული და სახიფათო, ტკივნული სამედიცინო პროცედურები.
 • სექსუალური, ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა.
 • Ოჯახური ძალადობა.
 • უგულებელყოფა.

ბავშვობაში ტრავმის განცდამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე და ხანგრძლივი ეფექტი, როდესაც ბავშვობის ტრავმა არ მოგვარდება, შიშისა და უმწეობის გრძნობა სრულწლოვანებამდეც გადადის, რაც შემდგომი ტრავმის საფუძველს ქმნის. თუმცა, მაშინაც კი, თუ თქვენი ტრავმა მრავალი წლის წინ მოხდა, არის ნაბიჯები, რომლებიც შეგიძლიათ გადადგათ ტკივილის დასაძლევად, ისწავლოთ ნდობა საკუთარი თავისა და სხვების მიმართ, აღადგინოთ ჯანსაღი კონტაქტი საკუთარ თავსა და გარემოსთან და  ხელახლა და დაიბრუნოთ თქვენი ემოციური წონასწორობა.

რა არის ჯანსაღი კონტაქტი, ეს არის პროცესი, როდესაც შეგიძლია

 • ღრმა და ემპათური მოსმენა, ამავდროულად ემპათია არ გაკარგვინებს პირადი საზღვრების განცდას,
 • შეგიძლია გაუგო ემოციურად და კოგნიტურად, არ განსაჯო, არამედ თუ არ დაეთანხმები მიიღო მაინც განსხვავებული აზრი და დაუშვა მისი არსებობის უფლება და ისიც, რომ გაქვს შენ შენი განსხვავებული აზრი და ამავდორულად შენს აზრსაც აქვს არსებობის უფლება.
 • იზრუნო საკუთარი საზღვრების მოწესრიგბაზე, ემოციურ და ფსიქოლოგიურ ჰიგიენაზე, ფიზიკურ ჰიგიენასთან ერთად. იცოდე შენი საჭიროებების შესახებ და ეკოლოგიურობის პრინციპის დაცვით ( არ ავნო სხვას და არ დააზიანო) მიჰყვე საკუთარი რეალური და სასიცოცხლო სურვილების დაკმაყოფილებას, რაც ასევე საკუთარი თავის რეალურად მოსმენით და სხეულებრივ შეგრძნებებთან რეალურად კონტაკქტში ყოფნით არის შესაძლებლი.
 • გქონდეს მოქნილობისა და სიტუაციაზე კრეატიულად მორგების უნარები. ეს ყოველივე ჯანსაღი კონტაქტის საშუალებას იძლევა საკუთარ თავსა და სხვასთან ან/და სხვებთან და სრულიად გარემოსთან ( რელაციული ველი).

 

ფსიქოლოგიური ტრავმის სიმპტომები

ჩვენ ყველანი ვრეაგირებთ ტრავმაზე სხვადასხვა გზით, განვიცდით ფიზიკურ და ემოციურ რეაქციათა ფართო სპექტრს. არ არსებობს "სწორი" ან "არასწორი" გზა ფიქრისთვის, გრძნობისთვის ან რეაგირებისთვის, ასე რომ არ განსაჯოთ თქვენი ან სხვა ადამიანების რეაქციები. თქვენი პასუხები არის ნორმალური რეაქციები არანორმალურ მოვლენებზე.

ემოციური და ფსიქოლოგიური სიმპტომები:

 • შოკი, უარყოფა ან უნდობლობა.
 • დაბნეულობა, კონცენტრაციის გაძნელება.
 • გაბრაზება, გაღიზიანება, განწყობის ცვალებადობა.
 • შფოთვა და შიში.
 • დანაშაული, სირცხვილი, საკუთარი თავის დადანაშაულება.
 • სხვებისგან თავის დაღწევა/გაქცევა
 • სევდის ან უიმედობის შეგრძნება.

ფიზიკური სიმპტომები:

 • უძილობა ან კოშმარები.
 • დაღლილობა.
 • გაოცება ადვილად.
 • კონცენტრაციის სირთულე.
 • აჩქარებული გულისცემა.
 • დაღლილობა და აჟიოტაჟი.
 • ტკივილები და ტკივილები.
 • კუნთების დაძაბულობა.

 მაშასადამე, რა არის ფსიქოტრავმა?

ფსიქოლოგიური ტრავმა (ფსიქიკური ტრავმა, ფსიქოტრავმა ან ფსიქიატრიული ტრავმა) არის ემოციური რეაქცია, რომელიც გამოწვეულია მძიმე შემაშფოთებელი მოვლენებით, როგორიცაა უბედური შემთხვევები, ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, ტერორი ან სენსორული გადატვირთვა.

როგორც წესი, მოჰყვება მოკლევადიანი რეაქციები, როგორიცაა ფსიქოლოგიური შოკი და ფსიქოლოგიური უარყოფა. გრძელვადიანი რეაქციები და ეფექტები მოიცავს ბიპოლარულ აშლილობას, უკონტროლო ფლეშბექებს (ფლეშბეკი, ან უნებლიე განმეორებადი მეხსიერება, არის ფსიქოლოგიური ფენომენი, რომლის დროსაც ინდივიდს უეცარი, ჩვეულებრივ ძლიერი, ხელახლა განიცდის წარსული გამოცდილება ან წარსული გამოცდილების ელემენტები. ეს გამოცდილება შეიძლება იყოს საშინელი, ბედნიერი, სევდიანი, ამაღელვებელი ან ნებისმიერი სხვა ემოცია. ტერმინი გამოიყენება განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მეხსიერების უნებლიე გახსენება ხდება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის იმდენად ინტენსიურია, რომ ადამიანი „აცოცხლებს“ გამოცდილებას და არ შეუძლია სრულად აღიაროს იგი, როგორც წარსული გამოცდილების მეხსიერება და არა ის, რაც ხდება „რეალურ დროში) , პანიკურ შეტევებს, უძილობას, კოშმარების აშლილობას, სირთულეებს ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში და პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა (PTSD). ხშირად ვითარდება ფიზიკური სიმპტომები, მათ შორის შაკიკი, ჰიპერვენტილაცია, ჰიპერჰიდროზი და გულისრევა.

ფსიქოტრავმა არ არის იგივე, რაც ფსიქიკური დისტრესი ან ტანჯვა, ორივე  ადამიანის გამოცდილებაა. ყველა, ვინც განიცდის პოტენციურად ტრავმულ მოვლენას, არ ხდება ფსიქოლოგიურად ტრავმირებული, თუმცა შეიძლება იყოს დაჩაგრული და განიცადოს ტანჯვა. ზოგიერთს განუვითარდება PTSD ტრავმული მოვლენის ან მოვლენების სერიის გამოვლენის შემდეგ. რისკის კოეფიციენტში ეს შეუსაბამობა შეიძლება მიეკუთვნოს დამცავ ფაქტორებს ( ეგოს დაცვითი მექანიზმები), რომლებსაც მიმართავენ ადამანები, რაც მათ საშუალებას აძლევს გაუმკლავდნენ რთულ მოვლენებს.

ყველა ფსიქოლოგიური ტრავმა სათავეს იღებს სტრესისგან, ფიზიოლოგიური პასუხისგან უსიამოვნო სტიმულზე. ხანგრძლივი სტრესი ზრდის რისკს გაუარესდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ზრდის ასევე ფსიქიკური აშლილობის რისკს, რაც შეიძლება მიეკუთვნებოდეს გლუკოკორტიკოიდების სეკრეციას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ასეთი ხანგრძლივი ექსპოზიცია იწვევს ბევრ ფიზიოლოგიურ დისფუნქციას, როგორიცაა იმუნური სისტემის დათრგუნვა და არტერიული წნევის მატება. ის არა მხოლოდ ფიზიოლოგიურად მოქმედებს სხეულზე, არამედ ჰიპოკამპის ( ლიმბური სისტემის ნაწილი, რომელიც საფეთქლის წილის შიდა (მედიალურ) არეში მდებარეობს და კონკრეტული მეხსიერების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობს) მორფოლოგიური ცვლილებაც ხდება. კვლევებმა აჩვენა, რომ ადრეულ ასაკში ექსტრემალურმა სტრესმა შეიძლება ხელი შეუშალოს ჰიპოკამპის ნორმალურ განვითარებას და გავლენა მოახდინოს მის ფუნქციებზე ზრდასრულ ასაკში. კვლევები აუცილებლად აჩვენებენ კორელაციას ჰიპოკამპის ზომასა და სტრესული აშლილობებისადმი მიდრეკილებას შორის.

ომის დროს ფსიქოლოგიური ტრავმა ცნობილია როგორც ჭურვის შოკი ან საბრძოლო სტრესული რეაქცია. ფსიქოლოგიურმა ტრავმამ შეიძლება გამოიწვიოს მწვავე სტრესული რეაქცია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა (PTSD). ფსიქოლოგიურად ტრავმული გამოცდილება ხშირად მოიცავს ფიზიკურ ტრავმას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის გადარჩენას და უსაფრთხოების განცდას. ფსიქოლოგიური ტრავმის ტიპიური მიზეზები და საფრთხეები მოიცავს შევიწროებას/თითქოს ადამიანი „დაპატავდა/შეიკუმშა“, შევიწროვება , უხერხულობას, მიტოვებას, შეურაცხმყოფელ ურთიერთობებს, უარყოფას, ფიზიკურ შეურაცხყოფას, სექსუალურ ძალადობას, პარტნიორზე თანადამოკიდებულბას, დასაქმების დისკრიმინაციას, პოლიციის სისასტიკეს, სასამართლო კორუფციას და არასწორ ქცევას, დაშინებას, პატერნალიზმს, ოჯახში ძალადობას, ინდოქტრინაცია, ალკოჰოლიკი მშობლის მსხვერპლად ყოფნას, მუქარა ან ძალადობის მოწმე (განსაკუთრებით ბავშვობაში), სიცოცხლისთვის საშიში სამედიცინო პირობები და მედიკამენტებით გამოწვეული ტრავმა.

ბუნებრივი კატასტროფები, როგორიცაა მიწისძვრები და ვულკანური ამოფრქვევები, ფართომასშტაბიანი სატრანსპორტო ავარიები, სახლებში ან სახლში ხანძარი, ავტოავარია, მასობრივი ინტერპერსონალური ძალადობა, როგორიცაა ომი, ტერორისტული თავდასხმები ან სხვა მასობრივი მსხვერპლშეწირვა, როგორიცაა სექს-ტრეფიკინგი, მძევლად აყვანა ან გატაცება, ასევე შეიძლება. გამოიწვიოს ფსიქოლოგიური ტრავმა. გრძელვადიანი ზემოქმედება ისეთ სიტუაციებზე, როგორიცაა უკიდურესი სიღარიბე ან ძალადობის სხვა ფორმები, როგორიცაა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, არსებობს ფიზიკური ტრავმისგან დამოუკიდებლად, მაგრამ მაინც იწვევს ფსიქოლოგიურ ტრავმას.

ზოგიერთი თეორია ვარაუდობს, რომ ბავშვობის ტრავმამ შეიძლება გაზარდოს ფსიქიკური აშლილობის რისკი, მათ შორის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა (PTSD), დეპრესია და ნივთიერების ბოროტად გამოყენება. „ბავშვობის უბედურება“ ასოცირდება ნევროტიზმთან ზრდასრულ ასაკში.

მოზარდი ბავშვის ტვინის ნაწილები ვითარდება თანმიმდევრული და იერარქიული თანმიმდევრობით, ნაკლებად რთულიდან ყველაზე რთულამდე. ტვინის ნეირონები იცვლება მუდმივი გარე სიგნალებისა და სტიმულაციის საპასუხოდ, ახალი ინფორმაციის მიღებასა და შენახვას. ეს საშუალებას აძლევს ტვინს მუდმივად უპასუხოს მის გარემოცვას და ხელი შეუწყოს გადარჩენას. ხუთი ე.წ. სიგნალი (მხედველობა, სმენა, გემო, ყნოსვა და შეხება) ხელს უწყობს ტვინის სტრუქტურის განვითარებას და მის ფუნქციასჩვილები და ბავშვები დაბადებიდან მალევე იწყებენ თავიანთი გარე გარემოს შინაგანი წარმოდგენების შექმნას და, კერძოდ, საკვანძო მიჯაჭვულობის ურთიერთობებს. ძალადობრივი და მსხვერპლი მიჯაჭვულობის ფიგურები გავლენას ახდენს ჩვილებისა და მცირეწლოვანი ბავშვების შინაგან წარმოდგენაზე. რაც უფრო ხშირად აქტიურდება ტვინის ნეირონების სპეციფიკური ნიმუში, მით უფრო მუდმივი ხდება შაბლონთან დაკავშირებული შინაგანი წარმოდგენა.ეს იწვევს თავის ტვინში სენსიბილიზაციას კონკრეტული ნერვული ქსელის მიმართ. ამ სენსიბილიზაციის გამო, ნერვული ნიმუში შეიძლება გააქტიურდეს შემცირებული გარე სტიმულით, ანუ რაც უფრო ხშირია სგავის სიტიაციები ადამიანში , მით უფრო მყარდება მისი პატერნი და შაბლონი ამსსიტიაციის მიმართ და გამოიხატება ესმის ქცევასა და დამოკიდებულებებში.

 ბავშვობაში ძალადობას, როგორც წესი, აქვს ყველაზე მეტი გართულება გრძელვადიანი ეფექტით ყველა სახის ტრავმისგან, რადგან ეს ხდება ფსიქოლოგიური განვითარების ყველაზე მგრძნობიარე და კრიტიკულ ეტაპებზე. ამან ასევე შეიძლება გამოიწვიოს ძალადობრივი ქცევა, შესაძლოა ისეთივე ექსტრემალური, როგორც სერიული მკვლელობა. მაგალითად, Hickey's  ტრავმის გამკლავების მოდელის  მიხედვით "ბავშვობის ტრავმა სერიული მკვლელებისთვის შეიძლება იყოს გამომწვევი მექანიზმი, რომელიც იწვევს ინდივიდის უუნარობას გაუმკლავდეს გარკვეული მოვლენების სტრესს.

ხშირად, ტრავმის ფსიქოლოგიურ ასპექტებს უგულებელყოფენ თუნდაც ჯანდაცვის პროფესიონალები: „თუ ექიმები ვერ ხედავენ ტრავმას ფათო სპექტრში და ვერ ახერხებენ კლიენტის პრობლემების კონცეპტუალიზაციას, რომელიც  შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მიმდინარე ან წარსულ ტრავმასთან, მათ შეიძლება ვერ დაინახონ, რომ ტრავმის მსხვერპლები, ახალგაზრდები და მოხუცები, აწყობენ თავიანთი ცხოვრების დიდ ნაწილს ტრავმული მოგონებების, შეხსენებების და ზემოქმედების განმეორებითი სქემების გარშემო."

ეფექტები/სიმპტომები

მტკიცებულებები ვარაუდობენ, რომ ადამიანების უმცირესობა, რომლებიც განიცდიან მძიმე ტრავმას ზრდასრულ ასაკში, განიცდიან მუდმივ პიროვნულ ცვალებადობას: დანაშაულის გრძნობას, უნდობლობას, იმპულსურობას, აგრესიას, თავის არიდებას, აკვიატებულ ქცევას, ემოციურ დაბუჟებას, ინტერესის დაკარგვას, უიმედობას და საკუთარი თავის აღქმის შეცვლას.

როდის მივმართოთ ტრავმის პროფესიონალურ თერაპიას

ტრავმისგან გამოჯანმრთელებას დრო სჭირდება და ყველა განიკურნება თავისი ტემპით. მაგრამ თუ თვეები გავიდა და თქვენი სიმპტომები არ გაქრება, შეიძლება დაგჭირდეთ პროფესიონალური დახმარება.

 

მოიძიეთ დახმარება ტრავმისთვის, თუ თქვენ:

 • გიჭირთ ფუნქციონირება ( ესშესაძლოა გამოვლინდესფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ დონეზე) სახლში ან სამსახურში.
 • იტანჯებით ძლიერი შიშით, შფოთვით ან დეპრესიით.
 • არ შეგიძლიათ მჭიდრო, დამაკმაყოფილებელი ურთიერთობების დამყარება.
 • განიცდით საშინელ მოგონებებს, კოშმარებს და ა.შ.
 • უფრო და უფრო მეტად ერიდებით და იზოლორდებით ყველაფერისაგან, რაც ტრავმას მოგაგონებთ ( ხშირად ეს მსგავსება უფრო და უფრო არაადეკვატური ხდება)
 • ემოციურად „დაბუჟებული“ და სხვებისგან გათიშული.
 • ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების გამოყენება „უკეთ გახდომის“ მიზნით

ტრავმაზე მუშაობა შეიძლება იყოს საშინელი, მტკივნეული და პოტენციურად ხელახალი ტრავმული, ამიტომ ეს სამკურნალო სამუშაო ეფექტურად მიმდინარეობს მხოლოდ  გამოცდილი ფსიოთერაპევტის  დახმარებით. სწორი თერაპევტის პოვნას შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს მიერ არჩეულ თერაპევტს ჰქონდეს ტრავმის მკურნალობის გამოცდილება. მაგრამ თქვენს თერაპევტთან ურთიერთობის ხარისხი თანაბრად მნიშვნელოვანია. აირჩიეთ ფსიქოთერაპევტი,  ვისთანაც თავს კომფორტულად გრძნობთ. თუ არ გრძნობთ თავს დაცულად, პატივისცემით ან გაგებით, იპოვეთ სხვა თერაპევტი.

Ჰკითხეთ საკუთარ თავს:

 • თავს კომფორტულად გრძნობდით თერაპევტთან თქვენი პრობლემების განხილვისას?
 • გგონიათ, რომ თერაპევტმა გაიგო რას ლაპარაკობდით?
 • სერიოზულად მიიღეს თუ არა თქვენი შეშფოთება ?
 • თანაგრძნობით და პატივისცემით გეპყრობოდნენ?
 • გჯერათ, რომ შეგიძლიათ გაიზარდოთ თერაპევტის ნდობა?

განკურნება ტრავმისგან

ტრავმის სიმპტომები, როგორც წესი, გრძელდება რამდენიმე დღიდან რამდენიმე თვემდე, თანდათან ქრება შემაშფოთებელი მოვლენის დამუშავებისას. მაგრამ მაშინაც კი, როცა თავს უკეთ გრძნობთ, შეიძლება დროდადრო შეგაწუხოთ მტკივნეულიმა მოგონებებმა ან ემოციებმა, განსაკუთრებით ისეთი ფაქტორების საპასუხოდ, როგორიცაა მოვლენის გამახსენებეილი ადგილი, დრო, ადამიანები და ა.შ. ან რაიმე, რომელიც შეგახსენებთ ტრავმას.

თუ თქვენი ფსიქოლოგიური ტრავმის სიმპტომები არ შემსუბუქდება - ან თუ ისინი კიდევ უფრო გაუარესდება - და აღმოაჩენთ, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ მოვლენისგან გადასვლას დიდი ხნის განმავლობაში, შესაძლოა განიცადოთ პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა (PTSD). მიუხედავად იმისა, რომ ემოციური ტრავმა ნორმალური რეაქციაა შემაშფოთებელ მოვლენაზე, ის ხდება PTSD, როდესაც თქვენი ნერვული სისტემა „იჭედება“ და თქვენ რჩებით ფსიქოლოგიურ შოკში, ვერ ახერხებთ მომხდარის გაგებას ან თქვენი ემოციების დამუშავებას.

ტრავმასთან გამკლავების ყველაზე ეფექტური საშუალება არის სპეციალისტთან კონსულტაცია ( ფსიქოთერაპევტი /ფსიქიატრი) თუმცა შესაძლოა კიდევ შევთავაზოთ ადამიანებს ისეთი რჩევები, რაც თვითზრუნვით საკუთარი ძალებით ტრავმისაგან გამოცვეულ სიმპტომბთან გამკლავებაში დაგეხმაებათ

 რჩევა 1: იმოძრავეთ

ტრავმა არღვევს თქვენი სხეულის ბუნებრივ წონასწორობას. ვარჯიში და მოძრაობა რეალურად დაგეხმარებათ თქვენი ნერვული სისტემის აღდგენაში, ენდორფინების გამოთავისუფლებაში, აგზნების სუბლიმირებაში. ეცადეთ, დღეში ივარჯიშოთ 30 წუთი ან მეტი. ან თუ ეს უფრო ადვილია, დღეში სამი 10 წუთიანი ვარჯიში. სავარჯიშო, რომელიც რიტმულია და როგორიცაა სიარული, სირბილი, ცურვა, კალათბურთი ან თუნდაც ცეკვა, საუკეთესოდ მუშაობს. დაამატეთ თავსატეხები, კროსვორდები და ა.შ.  ყურადღება გაამახვილეთ თქვენს სხეულზე და იმაზე, თუ როგორ გრძნობთ მას მოძრაობისას. დააკვირდით, მაგალითად, თქვენი ფეხების მიწაზე დარტყმის შეგრძნებას, სუნთქვის რიტმს, ან ქარის შეგრძნებას კანზე. კლდეზე ცოცვა, კრივი, წონით ვარჯიში ან საბრძოლო ხელოვნება ამარტივებს ამას - ბოლოს და ბოლოს, ამ აქტივობების დროს თქვენი სხეულის მოძრაობებზე ფოკუსირება გჭირდებათ, რათა თავიდან აიცილოთ ტრავმა.

რჩევა 2: ნუ იზოლირდებით/იპოვეთ თქვენთვის საინტერესო ადგილი და ადამიანები ან გარემოში მოახდინეთ დაკვირვება იყავით მკლევარიც და მონაწილეც

ტრავმის შემდეგ შეიძლება გინდოდეთ სხვებისგან თავის დაღწევა, მაგრამ იზოლაცია მხოლოდ აუარესებს, იზოლაცია და არა საკუთარ თავთან პერიოდული მარტო ყოფნა.  სხვებთან დაკავშირება გამოჯანმრთელებაში დაგეხმარებათ, ამიტომ შეეცადეთ შეინარჩუნოთ თქვენი ურთიერთობები და მოერიდეთ მარტოობაში დიდი დროის გატარებას. არ არის საჭირო ტრავმაზე საუბარი. სხვებთან დაკავშირება არ უნდა მოიცავდეს ტრავმაზე საუბარს. სინამდვილეში, ზოგიერთი ადამიანისთვის ამან შეიძლება გააუარესოს ყველაფერი. კომფორტი მოდის სხვების მიერ ჩართულობისა და მიღების გრძნობისგან.

ჩაერთეთ სოციალურ აქტივობებში, მაშინაც კი, თუ ამის სურვილი არ გაქვთ. გააკეთეთ „ნორმალური“ აქტივობები სხვა ადამიანებთან ერთად, აქტივობები, რომლებსაც საერთო არაფერი აქვთ ტრავმულ გამოცდილებასთან.შესაძლოა სცადოთ და ხელახლა დაუკავშირდეთ ძველ მეგობრებს. თუ თქვენ უკან დახიეთ ურთიერთობები, რომლებიც ოდესღაც მნიშვნელოვანი იყო სურვილის შემთხვევაში  შეეცადეთ ხელახლა დაუკავშირდეთ.

რჩევა 3: ითხოვეთ მხარდაჭერა

მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არ გჭირდებათ ლაპარაკი თავად ტრავმაზე, მნიშვნელოვანია, რომ გყავდეთ ვინმე, ვინც თქვენს გრძნობებს პირისპირ გაგიზიარებთ, ვინც ყურადღებით მოგისმენს, განსჯის გარეშე. მიმართეთ ოჯახის სანდო წევრს, მეგობარს, მრჩეველს ან სასულიერო პირს.

შეუერთდით ტრავმის გადარჩენილთა დამხმარე ჯგუფს. სხვებთან დაკავშირება, რომლებიც იგივე პრობლემების წინაშე დგანან, დაგეხმარებათ შეამციროთ თქვენი იზოლაციის გრძნობა, ხოლო იმის მოსმენა, თუ როგორ უმკლავდებიან სხვები, დაგეხმარებათ შთააგონოთ თქვენი გამოჯანმრთელება.

მოხალისეობა-სხვების დახმარებასთან ერთად, მოხალისეობა შეიძლება იყოს შესანიშნავი გზა უმწეობის გრძნობის გამოწვევისთვის, რომელიც ხშირად თან ახლავს ტრავმას. შეახსენეთ საკუთარ თავს თქვენი ძლიერი მხარეები და დაიბრუნეთ თქვენი ძალაუფლების გრძნობა სხვების დახმარებით. თუ მარტო ცხოვრობთ ან ოჯახისგან და მეგობრებისგან შორს ცხოვრობთ, მნიშვნელოვანია ახალი მეგობრების შეძენა. შიგიძლიათ ჩაერთოთ პიროვნული განვითარების აქტვობებში, გაიარფოთ სესია/ტრენგები ან შეუერთდით კლუბს, რომ შეხვდეთ მსგავსი ინტერესების მქონე ადამიანებს.

რჩევა 4: დაარეგულირეთ თქვენი ნერვული სისტემა

არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად აჟიტირებული, შეშფოთებული ან უკონტროლოდ გრძნობთ თავს, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი აგზნების სისტემა და დაამშვიდოთ. ეს არა მხოლოდ ხელს შეუწყობს ტრავმასთან დაკავშირებული შფოთვის განმუხტვას, არამედ გაზრდის კონტროლის გრძნობას.

გააზრებული სუნთქვა-თუ გრძნობთ დეზორიენტაციას, დაბნეულობას ან ნერვიულობას, გონებით სუნთქვის პრაქტიკა არის საკუთარი თავის დასამშვიდებლად სწრაფი გზა. უბრალოდ განახორციელეთ 60 ჯერ ცხვირით ღრმად ( ფილტვებიდან მუცლამდე) ჩასუნთქვა  60 ჯერ პირით ამოსუნთქვა და თქვენი ყურადღება გაამახვილეთ თითოეულ „გამოსასუნთქ“ ამოსუნთქვაზე ( თითქოს ამ ამოსუნთქვით უშვებთ იმას, რაც გსურთ რომ გაუშვათ, როგორც ემოციური ვენტილაცია).

სენსორული მოდალობა. კონკრეტული სანახაობა, სუნი ან გემო სწრაფად გაგრძნობინებთ სიმშვიდეს? ან იქნებ ცხოველის მოფერება ან მუსიკის მოსმენა სწრაფად დაგამშვიდებთ? ყველა განსხვავებულად რეაგირებს სენსორულ შეგრძნებებზე, ამიტომ სცადეთ სტრესის სწრაფი განმუხტვის სხვადასხვა ტექნიკა, რათა იპოვოთ ის, რაც საუკეთესოდ მუშაობს თქვენთვის.

ადგილზე დარჩენა/დამიწება (grounding). იმისთვის, რომ თავი იგრძნოთ აწმყოში და უფრო გამყარებულად, დაჯექით სკამზე. იგრძენით თქვენი ფეხები მიწაზე და თქვენი ზურგი სკამზე. მიმოიხედე გარშემო და ამოარჩიე ექვსი საგანი, რომლებსაც წითელი ან ლურჯი აქვთ. დააკვირდით, როგორ ხდება თქვენი სუნთქვა უფრო ღრმა და მშვიდი.

ნება მიეცით საკუთარ თავს იგრძნოს ის, რასაც გრძნობთ, როცა ამას გრძნობთ. აღიარეთ თქვენი გრძნობები ტრავმის შესახებ, როდესაც ისინი წარმოიქმნება და მიიღეთ ისინი.

რჩევა 5: იზრუნეთ თქვენს ჯანმრთელობაზე

მართალია: ჯანსაღი სხეულის არსებობამ შეიძლება გაზარდოს ტრავმის სტრესთან გამკლავების უნარი.იძინეთ ბევრი/თქვენთვის საკმარისად. ტრავმული გამოცდილების შემდეგ, წუხილმა ან შიშმა შეიძლება დაარღვიოს თქვენი ძილის რეჟიმი. მაგრამ ხარისხიანი ძილის ნაკლებობამ შეიძლება გააძლიეროს თქვენი ტრავმის სიმპტომები და გაართულოს თქვენი ემოციური წონასწორობის შენარჩუნება. დაიძინეთ და ადექით ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს და მიზნად ისახეთ 7-დან 9 საათამდე ძილი ყოველ ღამე.

მოერიდეთ ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს (ვიცით რომ სათქმელად ადვილია და გასაკეთებლად რთული). მათმა გამოყენებამ შეიძლება გააუარესოს თქვენი ტრავმის სიმპტომები და გაზარდოს დეპრესიის, შფოთვისა და იზოლაციის განცდა.

მიირთვით კარგად დაბალანსებული დიეტა. მცირე, კარგად დაბალანსებული საკვების მიღება მთელი დღის განმავლობაში დაგეხმარებათ შეინარჩუნოთ ენერგია და შეამციროთ განწყობის ცვალებადობა. მოერიდეთ შაქრიან და შემწვარ საკვებს და მიირთვით ბევრი ომეგა -3 ცხიმი - როგორიცაა ორაგული, ნიგოზი, სოია და სელის თესლი - თქვენი განწყობის გასაუმჯობესებლად.

Სტრესის შემცირება. სცადეთ დასვენების ტექნიკა, როგორიცაა მედიტაცია, იოგა ან ღრმა სუნთქვის ვარჯიშები. დანიშნეთ დრო აქტივობებისთვის, რომლებიც სიხარულს მოგანიჭებთ, როგორიცაა თქვენი საყვარელი ჰობი.

როგორ რეაგირებენ ბავშვები ემოციურ და ფსიქოლოგიურ ტრავმებზე

ზოგიერთი ჩვეულებრივი რეაქცია ტრავმაზე და როგორ დაეხმაროთ თქვენს შვილს მათთან გამკლავებაში:

 • რეგრესია. ბევრ ბავშვს სჭირდება ადრეულ ეტაპზე დაბრუნება, სადაც თავს დაცულად გრძნობდა. უმცროსმა ბავშვებმა შეიძლება დაასველონ საწოლი ან მოისურვონ ბოთლი; უფროს ბავშვებს შეიძლება ეშინოდეთ მარტოობის. მნიშვნელოვანია იყოთ გაგებული, მომთმენი და დამამშვიდებელი, თუ თქვენი შვილი ასე რეაგირებს.
 • ფიქრობენ, რომ მოვლენა მათი ბრალია. 8 წელზე უმცროსი ბავშვები ფიქრობენ, რომ თუ რამე არასწორედ მიდის, ეს მათი ბრალი უნდა იყოს. დარწმუნდით, რომ თქვენს შვილს ესმის, რომ მან არ გამოიწვია მოვლენა.
 • ძილის დარღვევა. ზოგიერთ ბავშვს უჭირს დაძინება; სხვები ხშირად იღვიძებენ ან ხედავენ შემაშფოთებელ სიზმრებს. მიეცით თქვენს შვილს ფიტულები, რბილი საბანი ან ფანარი დასაძინებლად. შეეცადეთ საღამოს ერთად გაატაროთ დამატებითი დრო, გააკეთოთ წყნარი აქტივობები ან კითხვა. Იყავი მომთმენი. შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს, სანამ თქვენს შვილს კვლავ დაიძინებს მთელი ღამის განმავლობაში.

 იმისათვის, რომ განკურნოთ ფსიქოლოგიური და ემოციური ტრავმები, მოგიწევთ მოაგვაროთ უსიამოვნო გრძნობები და მოგონებები, რომლებსაც დიდი ხანია ერიდებოდით, გამოთავისუფლდებით „ბრძოლა-ან-გაქცევის“ ენერგიაზე, ისწავლეთ ძლიერი ემოციების რეგულირება და აღადგინოთ სხვებისადმი ნდობის უნარი. ფსიქოტერაპევტმა  შეიძლება გამოიყენოს სხვადასხვა თერაპიის მიდგომები თქვენს მკურნალობაში.

 • სომატური/სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია  ფოკუსირებულია სხეულებრივ შეგრძნებებზე, ვიდრე ფიქრებსა და მოგონებებზე ტრავმული მოვლენის შესახებ. კონცენტრირებით იმაზე, რაც ხდება თქვენს სხეულში, შეგიძლიათ გაათავისუფლოთ ტრავმასთან დაკავშირებული ენერგია კანკალით, ტირილით და ფიზიკური განთავისუფლების სხვა ფორმებით.
 • კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპია გეხმარებათ ტრავმის შესახებ თქვენი აზრებისა და გრძნობების დამუშავებასა და შეფასებაში.
 • EMDR (თვალის მოძრაობის დესენსიბილიზაცია და ხელახალი დამუშავება) აერთიანებს კოგნიტურ-ბიჰევიორალური თერაპიის ელემენტებს თვალის მოძრაობებით ან რიტმული, მარცხნივ-მარჯვნივ სტიმულაციის სხვა ფორმებთან, რომლებსაც შეუძლიათ ტრავმული მოგონებების „გაყინვა“.
 • გეშტალტთერაპიული მიდგომა კონცენტრირდება თქვენს აწმყო მდომარეობაზე და  კონტაქტის ციკლის რაობაზე, წყვეტაზე ან და მის დაწყებისა და დასასრულის შინაარსებზე.

საყვარელი ადამიანის დახმარება ტრავმასთან გამკლავებაში

როდესაც საყვარელმა ადამიანმა მიიღო ტრავმა, თქვენს მხარდაჭერას შეუძლია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს მის გამოჯანმრთელებაში.

 • იყავით მომთმენი და გაგებული. ტრავმისგან განკურნებას დრო სჭირდება. იყავით მომთმენი გამოჯანმრთელების ტემპით და გახსოვდეთ, რომ ყველა ადამიანის რეაქცია ტრავმაზე განსხვავებულია. არ განსაჯოთ თქვენი საყვარელი ადამიანის რეაქცია თქვენი ან სხვისი პასუხის საწინააღმდეგოდ.
 • შესთავაზეთ პრაქტიკული მხარდაჭერა, რათა დაეხმაროთ თქვენს საყვარელ ადამიანს ნორმალურ რუტინაში დაბრუნებაში. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ დაეხმაროთ სასურსათო ნივთების შეგროვებაში ან საშინაო დავალების შესრულებაში, მაგალითად, ან უბრალოდ ხელმისაწვდომობას სასაუბროდ ან მოსასმენად.
 • ნუ აიძულებთ საყვარელ ადამიანზე საუბარი, მაგრამ იყავით ხელმისაწვდომი, თუ მათ სურთ საუბარი. ზოგიერთ ტრავმას გადარჩენილს უჭირს მომხდარზე საუბარი. ნუ აიძულებთ საყვარელ ადამიანს გახსნას, მაგრამ აცნობეთ მათ, რომ თქვენ მზად ხართ მოუსმინოთ, თუ მათ სურთ საუბარი, ან შეგიძლიათ უბრალოდ გაერთოთ, თუ არა.
 • დაეხმარეთ საყვარელ ადამიანს სოციალიზაციაში და დასვენებაში. წაახალისეთ ისინი მონაწილეობა მიიღონ ფიზიკურ ვარჯიშში, მოიძიონ მეგობრები და განახორციელონ ჰობი და სხვა აქტივობები, რომლებიც მათ სიამოვნებას მოაქვს. ერთად გაიარეთ ფიტნესის გაკვეთილი ან დანიშნეთ რეგულარული ლანჩი მეგობრებთან ერთად.

არ მიიღოთ ტრავმის სიმპტომები პირადად. თქვენი საყვარელი შეიძლება გახდეს გაბრაზებული, გაღიზიანებული, თავშეკავებული ან ემოციურად დაშორებული. დაიმახსოვრეთ, რომ ეს ტრავმის შედეგია და შესაძლოა არავითარი კავშირი არ ჰქონდეს თქვენთან და თქვენს ურთიერთობასთან.

ბავშვს ტრავმისგან გამოჯანმრთელებაში რომ დაეხმაროთ, მნიშვნელოვანია ღიად კომუნიკაცია. აცნობეთ მათ, რომ ნორმალურია შიშის ან გაღიზიანების შეგრძნება. თქვენმა შვილმა შეიძლება ასევე მოგიძებნოთ მინიშნებები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უპასუხოს ტრავმას, ასე რომ, მიეცით საშუალება დაინახონ, თუ როგორ ექცევით თქვენს სიმპტომებს პოზიტიურად.

და ბოლოს გახსოვდეთ რომ,

 • მნიშვნელოვანია არა თავად ფაქტი,არამედ თქვენი აღქმა და იმ მომენტში ფსიქოლოგიური განწყობილება რა დროსაც ეს ფაქტი დადგა, რომელიც განსაზღვრავს თქვენს პასუხს ამ სტიმულზე და თქვენს დამოკიდებულებას.
 • ნებისმიერი სტრესული სიტუაცია არ იწვევს ფსიქოტრავმას. ჩვენი ორგანიზმი კი ყოველთვის მაქსიმალურად ცდილობს ჩვენს დაცვას, მაგრამ არის მომენტი, როცა მასაც სჭირდება დაცვა, ამიტომ თვითზრუნვით, ცხოვრების  ჯანსაღი წესით,სტრესმედეგობით და საჭიროების შემთხვევაში სპეციალისტთან კონსუტაციით, რეგულარული ფსიქოთერაპიული სეანსებით ყველაფერი სტრესული ნაკლებად შესაძლოა გახდეს ფსიქოტრავმა და ნებისმიერ ფსიქოტრავმას აქვს  განკურნების პოტენციალი.